Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Trestné činy

Trestným činem spojeným s násilím se rozumí: 

- trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak atd.)

- trestné činy, které zahrnují násilí nebo pohrůžku násilím (např. vyhrožování, ublížení na zdraví, přepadení aj.)

- trestné činy v oblasti omezování osobní či domovní svobody (např. stalking)