Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Osoby v krizi

Osobou v krizi je člověk, který se nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemůže svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. 

Pokud prožíváte krizi, neváhejte se obrátit na naši poradnu ELPIS Bruntál. Můžeme Vám pomoci, popřípadě zprostředkovat jinou vhodnou odbornou pomoc.