Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Setkal(a) jste se s tím, že Vás doma partner(ka) opakovně ponižuje, zastrašuje, nadává Vám, fyzicky ubližuje, izoluje Vás od ostatních či Vám neposkytuje finanční prostředky?

Jsme tady pro Vás - poradna ELPIS Bruntál poskytuje odborné sociální poradenství obětem a svědkům domácího násilí od 18 let.

Domácí násilí je fyziciké, psychické či sexuální, dochází k němu opakovaně mezi osobami blízkými. Domácí násilí se děje především v soukromí, tzv. za zavřenými dveřmi. Následně je těžké ho rozpoznat, včas tyto incidenty zastavit a začít řešit narušený vztah.

Domácí násilí má několik hlavních znaků:

Dlouhodobost - útoky se opakují, jsou  dlouhodobé, nejedná se o ojedinělý atak, ze kterého nelze určit, zda se jedná o domácí násilí. Nelze však vyloučit, že toto již je počátek domácího násilí.

Eskalace - útoky se stupňují, jsou závažnějšího charakteru. Od urážek může dojít k vážnému psychickému a následně fyzickému týrání.

Neveřejnost - útoky se zpravidla dějí v soukromí, za zavřenými dveřmi, mimo další osoby.

Domácí násilí má několik forem:

fyzické násilí - bití, škrcení, pátelní, tahání za vlasy, odpírání jídla apod.

psychické násilí - vyhrožování, ponižování, zastrašování, nadávání apod.

sociální násilí - snaha oběť izolovat od ostatních lidí - rodiny, přátel, kolegů z práce

sexuální násilí - znásilnění, vynucování si intimností

ekonimické násilí - odepření finančních prostředků na chod domácnosti