Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Jak funguje poradna

Poradna je tady pro klienta či zájemce! Poradna je tady pro Vás každý všední den.

Konzultace trvá zpravidla 1 hodinu (vše záleží na potřebách klienta). Poradna nabízí bezpečné prostory pro realizaci setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

Poradna poskytuje svoje služby formou ambulantní a terénní, a to s ohledem na potřeby zájemce/klienta.

Ambulantní forma znamená, že vy přijdete za pracovníkem do konzultační místnosti v Bruntále, především na základě předchozí telefonické domluvy. 

Terénní forma znamená, že pracovník přijede za Vámi, např. do Rýmařova, Krnova nebo Vás doprovodí při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností na Vás páchanou (např. soud, policie ČR, OSPOD, apod.). 

Pracovník terénní formu služby poskytuje především v prostorách služeb Slezské diakonie či na jiných dostupných místech (městský úřad apod.), a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

K dispozici je Vám zkušený sociální pracovník a psycholog - terapeut.

Služba je poskytována zdarma.

Medialonky našich pracovníků:

Bc. Klára Maková - koordinátor střediska, sociální pracovník

Od ledna 2010 pracuji v sociálních službách v nestátní neziskové organizaci Slezská diakonie. Začala jsem pracovat na pozici pracovník v sociálních službách v sociální službě TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, kde na částečný úvazek pracuji i nyní. V roce 2013 jsem ukončila studium na Slezské univerzitě v Opavě. Od dubna 2016 pracuji na pozici koordinátor střediska a sociální pracovník v poradně ELPIS Bruntál. V roce 2016 jsem absolvovala kurz Praktické krizové intervence v rozsahu 56 hodin.

Bc. Michaela Křížová

Od srpna 2021 jsem začala pracovat v neziskové organizaci Slezská diakonie jako sociální pracovník v pobytové sociální službě TIMOTEI Bruntál a částečným úvazkem také jako sociální pracovník v poradně ELPIS Bruntál. V roce 2021 jsem ukončila studium na Slezské univerzitě v Opavě, obor sociální patologie.

Mgr. Lenka Chodurová - psycholog, terapeut

Psychologii jsem vystudovala na FF MU v Brně. V poradenství pracuji od roku 1999, velkou část svého profesního života jsem se věnovala dětem i dospělým s mentálním handicapem v rámci diagnostiky i terapie (Speciálně pedagogické centrum v Bruntále). Aktuálně pracuji v Rodinné a manželské poradně v Bruntále. Jsem absolventkou základní části Dlouhodobého sebezkušenostního výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta v Brně. V současnosti dokončuji Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii u MUDr. J. Kubánka v Lipové-Lázni. Od listopadu 2020 jsem navázala spolupráci s poradnou ELPIS Bruntál.