Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Jak funguje poradna

Poradna je tady pro klienta či zájemce! Poradna je tady pro Vás každý všední den.

Konzultace trvá zpravidla 1 hodinu (vše záleží na potřebách klienta). Poradna nabízí bezpečné prostory pro realizaci setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

V poradně je poskytováno odborné sociální poradenství v oblastech:

  • občanskoprávních vztahů
  • rodinného a pracovního práva,
  • dluhůnebo pokud se nacházíte ve finanční tísni nebo v krizové ekonomické situaci. 

Poradna poskytuje svoje služby formou ambulantní a terénní, a to s ohledem na potřeby zájemce/klienta. 

Ambulantní forma znamená, že vy přijdete za pracovníkem do konzultační místnosti v Bruntále, především na základě předchozí telefonické domluvy. 

Terénní forma znamená, že pracovník přijede za Vámi, např. do Rýmařova, Krnova a dalších obcí nebo Vás doprovodí při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností na Vás páchanou (např. soud, policie ČR, OSPOD, apod.). 

Pracovník terénní formu služby poskytuje především v prostorách služeb Slezské diakonie či na jiných dostupných místech (městský úřad apod.), a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

K dispozici je Vám zkušený sociální pracovník a psycholog - terapeut.

Služba je poskytována anonymně a bezplatně.

Medialonky našich pracovníků:

Bc. Klára Maková - koordinátor střediska, sociální pracovník

Od ledna 2010 pracuji v sociálních službách v nestátní neziskové organizaci Slezská diakonie. Začala jsem pracovat na pozici pracovník v sociálních službách v sociální službě TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, kde na částečný úvazek pracuji i nyní. V roce 2013 jsem ukončila studium na Slezské univerzitě v Opavě. Od dubna 2016 pracuji na pozici koordinátor střediska a sociální pracovník v poradně ELPIS Bruntál. V roce 2016 jsem absolvovala kurz Praktické   krizové intervence v rozsahu 56 hodin.

 

Iveta Bezdědová, DiS., - sociální pracovník

Od dubna 2023 jsem začala pracovat v neziskové organizaci Slezská diakonie, jako sociální pracovník v poradně ELPIS Bruntál na Osoblažsku. V roce 2020 jsem ukončila studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, obor sociální práce. Posledních pět let jsem působila v neziskové organizaci na Osoblažsku na projektech EU v oblasti zaměstnanosti a dluhové problematiky.

 

Mgr. Lenka Koběrská - psycholog, terapeut

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté jsem pracovala v jedné z moravskoslezských věznic a ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením. Aktuálně jsem na rodičovské dovolené, mám drobný úvazek v SPC a soukromou psychologickou praxi v Bruntále. Při své práci vycházím z principů Gestalt psychoterapie, která klade důraz na autentické setkání terapeuta s klientem, otevřený dialog a uvědomování si vlastního prožívání a jednání.