Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Telefonická krizová pomoc

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Bílý kruh bezpečí, z.s. – linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

http://www.linka-pomoci.cz

http://www.domacinasili.cz

http://www.donalinka.cz

tel.: 116 006

Linka důvěry Liberec

http://www.linka-duvery.cz

tel.: 606 450 044

Linka důvěry Karviná

http://www.cepp.cz

tel.: 777 499 650

skype: linka.duvery.karvina

Pražská linka důvěry

http://www.csspraha.cz

tel.: 222 580 697

Cesta z krize, z. ú. - linka první psychické pomoci

http://www.linkapsychickepomoci.cz

tel.: 116 123

Linka důvěry Blansko

http://www.blansko.charita.cz

tel.:  516 410 668

Krizová linka Chytré péče

http://www.chytrapece.cz

tel.: 800 124 111

La Strada Česká republika, o.p.s. - Informační a SOS linka

http://www.strada.cz

tel.: 222 717 171

Linka bezpečí, z.s.

http://www.linkabezpeci.cz

tel.: 116 111

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace 

http://www.soslinka.zlin.cz

tel.: 577 242 785

Modrá linka, z. s.

http://www.modralinka.cz

tel.: 608 902 410

Most k naději, z. s. - linka duševní tísně

http://www.mostknadeji.eu

tel.: 728 697 202

Res vitae, z.s. - Linka důvěry

http://www.resvitae.cz

tel.: 723 963 356