Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Azylové domy

Azylový dům je sociální službou, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu (zpravidla 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylové domy mohou být jak pro jednotlivce - muže a ženy, tak také pro rodiny a matky s dětmi.

Na níže uvedné stránce najdete mapu, na které jsou vyznačeny azylové domy v České republice.

https://azylaky.cz/azylove-domy/