Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Medailonky našich pracovníků

 

Bc. Klára Maková - koordinátor střediska, sociální pracovník

Od ledna 2010 pracuji v sociálních službách v nestátní neziskové organizaci Slezská diakonie. Začala jsem pracovat na pozici pracovník v sociálních službách v sociální službě TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, kde na částečný úvazek pracuji i nyní.

V roce 2013 jsem ukončila studium na Slezské univerzitě v Opavě.

Od dubna 2016 pracuji na pozici koordinátor střediska a sociální pracovník v poradně ELPIS Bruntál.

V roce 2016 jsem absolvovala kurz Praktické krizové intervence v rozsahu 56 hodin.

 

Mgr. Lenka Chodurová - psycholožka, terapeutka

Psychologii jsem vystudovala na FF MU v Brně. V poradenství pracuji od roku 1999, velkou část svého profesního života jsem se věnovala dětem i dospělým s mentálním handicapem v rámci diagnostiky i terapie (Speciálně pedagogické centrum v Bruntále). Aktuálně pracuji v Rodinné a manželské poradně v Bruntále. Jsem absolventkou základní části Dlouhodobého sebezkušenostního výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta v Brně. V současnosti dokončuji Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii u MUDr. J. Kubánka v Lipové-Lázni. Od listopadu 2020 jsem navázala spolupráci s poradnou ELPIS Bruntál.