Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Slezská diakonie

ELPIS Bruntál

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990. 

ELPIS Bruntál poskytuje odborné sociální poradenství o možnostech a formách pomoci, nezbytnou psychickou podporu a individuální poradenství obětem a svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím, týráním a zneužíváním.

Služby poskytujeme již od roku 2007 a to nejen v Bruntále, ale také v bývalém okrese Bruntál - tzn. Krnově a Rýmařově a dalších spádových oblastech. 

Cílem služby je stabilizovat klienta v běžném životě, udržet a posílit jeho sebevědomí. Provést klienta krizovou situací až do fáze, kdy je situace vyřešena a klient je v bezpečí.

V roce 2022 poradna podpořila 36 klientek a klientů (34 žen a 2 muže).

Od 15. 11. 2022 je poradenství nově poskytováno na adrese Zahradní 1, Bruntál.

 

 

Jak funguje poradna?

Poradna je tady pro klienta či zájemce! Poradna je tady pro Vás každý všední den.

Konzultace trvá zpravidla 1 hodinu (vše záleží na potřebách klienta). Poradna nabízí bezpečné prostory pro realizaci setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

Poradna poskytuje svoje služby formou ambulantní a terénní, a to s ohledem na potřeby zájemce/klienta.

Ambulantní forma znamená, že vy přijdete za pracovníkem do konzultační místnosti v Bruntále, především na základě předchozí telefonické domluvy. 

Terénní forma znamená, že pracovník přijde za Vámi, např. do Rýmařova, Krnova nebo Vás doprovodí při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností na Vás páchanou (např. soud, policie ČR, OSPOD, apod.).

Pracovník terénní formu služby poskytuje především v prostorách služeb Slezské diakonie či na jiných dostupných místech (městský úřad apod.), a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

 

 

Jak funguje objednání?

Pracovníka poradny můžete kontaktovat:

osobně a písemně: na adrese Zahradní 1 v Bruntále

e-mailem: elpis.br@slezskadiakonie.cz

telefonicky: 734 518 846

Nejčastější objednání je telefonické. Zájemce o službu se s pracovníkem domluví na konkrétním datu, času a místě schůzky. Domluva je rychlá a efektivní smiley.

Podporují nás: