Slezská Diakonie logo
ELPIS odborné sociální
poradenství obětem násilí

Slezská diakonie

ELPIS Bruntál

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990. 

ELPIS Bruntál poskytuje odborné sociální poradenství o možnostech a formách pomoci, nezbytnou psychickou podporu a individuální poradenství obětem a svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím, týráním a zneužíváním.

Služby poskytujeme již od roku 2007 a to nejen v Bruntále, ale také v bývalém okrese Bruntál - tzn. Krnově a Rýmařově a dalších spádových oblastech. 

Cílem služby je stabilizovat klienta v běžném životě, udržet a posílit jeho sebevědomí. Provést klienta krizovou situací až do fáze, kdy je situace vyřešena a klient je v bezpečí.

V roce 2020 poradna podpořila 33 klientek a klientů (28 žen a 5 mužů).

V roce 2021 poradna podpořila 37 klientek a klientů (33 žen a 4 muže). Celkem poskytla 895 intervencí a 155 kontaktů.

 

 

Jak funguje poradna?

Poradna je tady pro klienta či zájemce! Poradna je tady pro Vás každý všední den.

Konzultace trvá zpravidla 1 hodinu (vše záleží na potřebách klienta). Poradna nabízí bezpečné prostory pro realizaci setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

Poradna poskytuje svoje služby formou ambulantní a terénní, a to s ohledem na potřeby zájemce/klienta.

Ambulantní forma znamená, že vy přijdete za pracovníkem do konzultační místnosti v Bruntále, především na základě předchozí telefonické domluvy. 

Terénní forma znamená, že pracovník přijde za Vámi, např. do Rýmařova, Krnova nebo Vás doprovodí při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností na Vás páchanou (např. soud, policie ČR, OSPOD, apod.).

Pracovník terénní formu služby poskytuje především v prostorách služeb Slezské diakonie či na jiných dostupných místech (městský úřad apod.), a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

 

 

Jak funguje objednání?

Pracovníka poradny můžete kontaktovat:

osobně a písemně: na adrese nám. Míru 5 v Bruntále

e-mailem: elpis.br@slezskadiakonie.cz

telefonicky: 734 518 846

Nejčastější objednání je telefonické. Zájemce o službu se s pracovníkem domluví na konkrétním datu, času a místě schůzky. Domluva je rychlá a efektivní smiley.

Podporují nás: